TYAN FT77CB7079 (B7079F77CV10HR) (EOL) - 概要(Item pictured is only a representation.)
    
 
 


TYAN FT77CB7079 (B7079F77CV10HR) (EOL)

TYAN FT77CB7079 (B7079F77CV10HR) (EOL)
SKU GPU Support Onboard LAN Build to Order UPC code
B7079F77CV10HR-2T-N (BTO) NVIDIA Tesla (2) 10GBase-T Yes 635872036927
B7079F77CV10HR-N NVIDIA Tesla (2) 1000Base-T No 635872036910


Go To Top